Muzyka w terapii logopedycznej

Często wykorzystuję dźwięki muzyki jako wspomaganie terapii logopedycznej. Dlaczego? bo muzyka stwarza bardzo często świetną nić porozumienia z dzieciakami!

SŁUCHANIE MUZYKI

Najczęściej wykorzystuję podczas masażu logopedycznego, rozluźniając napięcia w ciele oraz podczas ćwiczeń oddechowych, gdy zależy nam na Zmianie toru oddechu.

ĆWICZENIA RYTMICZNE

Rytmizowanie w różnych rytmach sprawdza się w pracy nad płynnością wypowiedzi, nad prozodią mowy. te ćwiczenia sprawdzą się również u maluchów, gdy do rytmu dodamy ruch. Tak zwane ćwiczenia słowno-ruchowe to elementy logorytmiki.

ŚPIEWANIE PIOSENEK

to idealny pomysł, gdy pracujemy z dzieciakami z opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami artykulacyjnymi lub osobami jąkającymi się. W piosenkach możemy utrwalać głoski, wprowadzać nowe słowa lub wyrażenia dźwiękonaśladowcze.

GRANIE NA INSTRUMENTACH

to super trening koncentracji i uwagi oraz pamięci słuchowej, gdy prosimy dziecko, aby zagrało tak samo jak usłyszało. Jednocześnie możemy wprowadzać proste muzyczne pojęcia, oznaczające zmianę tempa czy wysokości.