Kim jest neurologopeda?

Bardzo często, gdy macie wątpliwości, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo, pierwszą osobą – u której szukacie rady – jest pediatra. Jesteście na wizycie, tłumaczycie, że dziecko  ma problem z jedzeniem, nie mówi, wszystko pcha do buzi. Sami nie jesteście pewni, na ile zachowanie dziecka jest prawidłowe, a na ile „coś się dzieje”. W takich sytuacjach lekarz może Wam zasugerować wizytę u neurologopedy. Czyli kogo?

Neurologopeda to specjalista pracujący nie tylko z dziećmi, ale i z dorosłymi. Zainteresowania neurologopedów skupiają się głównie na zaburzeniach mowy, wynikających z incydentów neurologicznych. Poniżej znajdziecie  informacje, kiedy warto zgłosić się na konsultację.

Noworodek

 • jest wcześniakiem,
 • podczas porodu doszło do niedotlenienia,
 • je bardzo długo, nie potrafi prawidłowo zassać piersi lub butelki, odmawia jedzenia,
 • pokarm wylewa się z buzi, łyka dużo powietrza, ma na wardze bąbel,
 • oddycha przez usta,
 • nie odwraca głowy w kierunku bodźca,
 • mama ma poranione brodawki, karmienie sprawia ból,
 • nie głuży,
 • ma skrócone wędzidełko języka,
 • ma obniżone napięcie mięśniowe.

Niemowlę

 • nie gaworzy, nie wypowiada samogłosek,
 • nie pobiera pokarmu z łyżeczki,
 • odmawia jedzenia, krztusi się, nie potrafi gryźć i żuć, bardzo się ślini,
 • nie uśmiecha się,
 • nie reaguje na dźwięki otoczenia,
 • nie rozumie wyrazów popartych gestem i prostych wyrażeń dźwiękonaśladowczych.

Dziecko 1-3 r.ż.

 • bardzo często choruje,
 • nie wypowiada pierwszych słów, nie łączy wyrazów, nie buduje prymarnych zdań lub nastąpił regres w umiejętnościach językowych,
 • mówi dużo, ale niezrozumiale,
 • nie rozumie komunikatów,
 • ma niedosłuch,
 • nie chce jeść, je tylko wybrane produkty, jest niechętne na nowości,
 • potrzebuje dostymulowania się w sferze orofacjalnej,
 • oddycha przez usta, wsuwa język między zęby.

Dziecko 4-6 r.ż.

 • mówi niewyraźnie lub bardzo mało, w mowie nie pojawiają się głoski [sz, ż, cz, dż, r],
 • w wyniku choroby lub urazu doszło do incydentu neurologicznego,
 • nie różnicuje prawidłowo głosek,
 • ma bezdechy senne, chrapie,
 • nie rozumie konstrukcji gramatycznych i zdaniowych.

Dziecko w wieku szkolnym

 • ma trudności w nauce, zwłaszcza podczas czytania i pisania,
 • nie pamięta lub nie rozumie słuchowych komunikatów,
 • ma wadę wymowy,
 • boi się mówić, zacina się,
 • ma trudności z koncentracją, uwagą.

Dorosły i senior

 • ma wadę wymowy,
 • jąka się,
 • jest po incydencie neurologicznym – boryka się z afazją lub dyzartrią,
 • ma problemy z połykaniem,
 • ma zaburzenie głosu – dysfonie,
 • ma trudności w obrębie funkcji poznawczych (demencja),
 • cierpi na chorobę neurodeneracyjną.

Jeżeli zauważysz którekolwiek z tych objawów lub chcesz rozwiać swoje wątpliwości – zapisz się na konsultację do neurologopedy!